Energi- & miljöseminariet

Energi- & miljöseminariet är ett evenemang för opinionsbildare och har ordnats varje vår sedan år 2005. Seminariet samlar en betydande skara beslutsfattare inom energibranschen både från den offentliga och den privata sektorn för att ta del av aktuella teman. År 2017 ligger fokus på energibranschens framtid och förnybara energikällor.

Tid: 20.3 kl. 11.30 –
Plats: Vasa stadshus, Senatsgatan 1

NOTE! Presentations are mostly in Finnish language

 

Energi- & miljöseminariet
20.3.2017
11:30
Registrering
12:00
Välkommen till seminariet

Ordförande för I delen av seminariet, verkställande direktör Juha Häkkinen, Österbottens handelskammare

12:10
Öppning av Vaasa EnergyWeek

Communication & Brand Manager Hanna Alavillamo, EnergyVaasa

12:15
Man måste våga tänka stort – case Teslas Gigafactory

Stadsdirektör Tomas Häyry, Vasa stad

12:45
Energibranschens framtid i Finland

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen

13:15
Elmarknadernas brytningsskede

Elmarknadsdirektör Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Abp

13:45
Enorm förändringskraft i teknologi

Entreprenör och författare Rune Westergård

13:55
Kaffe & kontakter

Ordförande för seminariets II del är chefredaktör Jyrki Alkio, Tekniikka&Talous

14:25
Solkraft och hybridlösningar

Development Manager Malin Östman, Wärtsilä Finland Oy

14:50
Framtidens smarta elnät

Head of Grid Automation Center of Excellence Dick Kronman, ABB Oy

15:15
IoT & energilösningar - decentraliserad energiproduktion, efterfrågeflexibilitet och Big data

Verkställande direktör Pasi Tuominen, Wapice Ab

15:40
Energibranschens finansiering

Utvecklingsdirektör Pekka Sivonen, Tekes

16:05
Avslutningsord

Österbottens landskapsdirektör Kaj Suomela

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Mia Brännbacka

+358 50 309 2331

Österbottens handelskammare

Mera information av Mia!

Subscribe to
EnergyWeek Newsletter

Name

E-mail